Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Ciąża a cukrzyca

Wpływ ciężkości cukrzycy na ciążę jest oczywisty. I tak np. śmiertelność perinatalna w klasie D wynosi 17—20%, w klasie F może sięgać 50%. Również śmiertelność pourodzeniowa, powikłania okresu noworodkowego oraz wady wrodzone są częstsze, jeśli cukrzyca matki trwa dłużej i równowaga metaboliczna w ciąży jest zaburzona. Ostatnie tygodnie ciąży stanowią poważne zagrożenie obumarcia płodu. Istnieje więc tendencja do przeprowadzania porodu prowokowanego drogami naturalnymi, bądź wykonania cięcia cesarskiego między 35 a 37 tygodniem ciąży. Poród płodu matki z cukrzycą stanowi poważne zagrożenie z powodu częstych wylewów śródczaszkowych, wystąpienia ostrych zaburzeń oddechowych w następstwie zachłyśnięcia się wodami płodowymi bądź wystąpienia choroby błon szklistych. Ponieważ ryzyko tych powikłań wzrasta ze stopniem wcześniactwa i częstością wykonywania cięcia cesarskiego wykonuje się próby mające na celu ocenę dojrzałości płodu i stopnia niewydolności łożyska, co pozwala na ustalenie bezpieczniejszych terminów porodu i sposobów jego przeprowadzenia. Testami oceniającymi żywotność płodu jest wydalanie estradiolu i estrogenów w moczu matki, laktogenu łożyskowego we krwi oraz zachowanie się tętna płodu pod wpływem iniekcji hipofizyny. Ocenę dojrzałości płodu, a zwłaszcza potwierdzenie obecności surfaktantu można przeprowadzić określając stosunek lecytyny do sfingomieliny w płynie owodniowym.

Dodaj komentarz