Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Dziecko chore na cukrzycę w szkole

Możliwości intelektualne dziecka warunkują mu taki sam start w nauce w szkole każdego stopnia, jak dzieciom zdrowym, z tym zastrzeżeniem, że cukrzyca jest wyrównana. Personel pedagogiczny powinien być jednak szczegółowo poinformowany o możliwości wystąpienia niedocukrzenia i gorszego samopoczucia w razie niedoinsulinowania. Pozwala to na właściwe traktowanie dziecka w stanach niedyspozycji i unikanie uwag w razie np. konieczności spożycia posiłku w czasie zajęć lekcyjnych. Cukrzyca nie jest powodem dovzwalniania z lekcji gimnastyki i pływania, jeśli chroni się właściwie dziecko przed niedocukrzeniem. Dziecko powinno być aktywnym uczestnikiem wszelkich imprez szkolnych. Należy mu również zapewnić staranną kontrolę stomatologiczną i przeprowadzić szczepienia zgodnie z zaleceniem poradni diabetologicznej. Nie mamy obowiązujących przepisów regulujących ten problem. Decyzję w tej sprawie podejmuje na ogół grono pedagogów opierając się na opinii lekarskiej. Zastrzeżenia te kształtują się zależnie od stopnia wyszkolenia, stąd np. nie ma przeciwwskazań aby pacjent został inżynierem czy technikiem elektrykiem. Jeżeli jednak będzie tylko kwalifikowanym robotnikiem — elektrykiem, nie będzie mógł pracować ani na dużych wysokościach, ani pod napięciem prądu, a zatem nie będzie mógł wykonywać wyuczonego zawodu. Generalnie biorąc istnieją szerokie przeciwwskazania do podejmowania wielu zawodów wykonywanych po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Musi być brana pod uwagę możliwość zaburzeń świadomości z racji stanu zagrożenia otoczenia i pacjenta.

Dodaj komentarz