Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Dziecko matki chorej na cukrzycę

Postęp w dziedzinie leczenia cukrzycy idiopatycznej umożliwia wielu kobietom chorym urodzenie dziecka. Prowadzenie ciąży i porodu u takiej chorej wymaga ścisłej współpracy najpierw ginekologa i diabetologa, potem pediatry. Osiągnięcia lat ostatnich na tym polu są jednym z większych sukcesów diabetologii. Podstawą tego sukcesu jest wyrównanie cukrzycy w czasie ciąży, antenatalna opieka nad płodem, właściwe przeprowadzenie porodu i intensywna opieka pediatryczna nad noworodkiem. Ciąża w przebiegu cukrzycy niesie z sobą ryzyko następujących powikłań: zatrucie ciążowe występuje u 18% populacji kobiet z cukrzycą, a u 2% w populacji zdrowej, wielowodzie dotyczy 10—30% ciąż, śmierć płodu in utero zdarza się w 8—10%, a w populacji zdrowej w 2%, śmiertelność pourodzeniowa noworodka w populacji zdrowej wynosi 1,4%, w populacji dzieci matek z cukrzycą waha się od 3%  — 4% do 10,6%; śmiertelność perinatalna w ciąży cukrzycowej sięga 20%, wzrost częstości wad wrodzonych do 6%, w populacji zdrowej 2%; najczęstszymi wadami są wady serca, układu nerwowego i kostnego, urodzenie dziecka o typowych cechach budowy ciała i typowym zespole powikłań w okresie noworodkowym.

Dodaj komentarz