Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Hiperglikemia idiopatyczna

Idiopatyczna hiperglikemia noworodka występuje z jednakową częstością u obu płci. Znamienne jest jej pojawianie się u dzieci z dystrofią wewnątrzmaciczną. Większość przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów urodziła się o czasie, były też dzieci z ciąży przenoszonej, a także trwającej od 32 do 36 tygodni. Tylko nieliczne miały wagę urodzeniową powyżej 2500 g, reszta natomiast w granicach 1500—2500 g i typowe cechy dla dystrofii wewnątrzmacicznej. Notowano objawy patologii łożyska. Obserwacje z ostatnich lat wykazują rodzinne występowanie idiopatycznej hiperglikemii noworodka i to nawet u kilkorga dzieci tej samej matki. Natomiast rodzinne występowanie cukrzycy nie jest znamienne. Stan chorobowy ujawnia się po okresie „spokoju”, na ogół po 5—20 dniach, aczkolwiek był rozpoznawany w pojedynczych przypadkach w 45 dniu życia. U wielu dzieci obserwowano drgawki o niejasnej przyczynie przed wystąpieniem klinicznie uchwytnych objawów cukrzycy albo w trakcie ujawniania się śpiączki. Rozpoznanie ustalono w połowie przypadków bądź w momencie ciężkiego odwódnienia, bądź z racji ogromnego ubytku masy ciała, do którego dochodziło bez ,.uchwytnych” dla otoczenia przyczyn. Rzadko zauważano wielomocz i pragnienie przed ustaleniem rozpoznania. Charakterystycznymi zmianami biochemicznymi u większości dzieci są: wybitna hiperglikemia, sporadyczne występowanie kwasicy, biperosmii z hipernatremią oraz ketozy.

Dodaj komentarz