Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Kwasica metaboliczna

Im młodsze jest dziecko i im mniejszy jest stopień kwasicy metabolicznej, tym jest szybszy spadek glikemii. Im większa jest kwasica metaboliczna tym hipoglikemizujące efekty insuliny są mniejsze. Podanie pierwszej dawki insuliny może nastąpić po otrzymaniu wyników glikemii i pH krwi, których oznaczenie trwa ok. 10 minut przy posługiwaniu się testem Dextrostix i metodą Astrupa, zaś przy metodach konwencjonalnych — od 30 do 45 minut. Dawka 0,5 j./kg m.c. jest skuteczna i bezpieczna.

Można podać ją w całości dożylnie lub po l/2 dożylnie i domięśniowo. Jeżeli równocześnie prowadzi się prawidłowo leczenie wodno-elektrolitowe, to określenie glikemii po 1 godz. i pH krwi po 1/2 godz. od początku leczenia pozwala ustalić dawkę i porę następnej iniekcji insuliny: jeżeli spadek glikemii i wzrost pH krwi są wyraźne, dawkę insuliny należy zmniejszyć o 1/3 lub 1/2, jeżeli spadek glikemii jest nieznaczny, należy powtórzyć pierwszą dawkę.

Następna kontrola glikemii po 1—2 godz. Postępowanie uzależnione jest od uzyskanego wyniku: jeżeli glikemia w dalszym ciągu wyraźnie obniża się, kolejna iniekcja insuliny po 3—4 godz., jeżeli natomiast glikemia nie obniża się powtarzać poprzednią dawkę insuliny i korygować leczenie wodno-elektrolitowe.

Dodaj komentarz