Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Poradnia diabetologiczna

Lekarz dziecięcej poradni diabetologicznej musi mieć aktywną postawę wobec zdrowotnych i życiowych problemów pacjenta. Powinien mieć zawsze czas na rozmowę, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko ma negatywne reakcje psychiczne wywołane chorobą lub metodami jej leczenia.

Psychoterapia tych stanów powinna być realizowana w czasie każdej wizyty. Dokładne badanie przedmiotowe ze zwróceniem uwagi na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi, wagi i wzrostu. Szczególnej ocenie poddana powinna być skóra, stan uzębienia i błon śluzowych jamy ustnej, ewentualnie stopień hepatomegalii oraz stany zapalne sromu i napletka. Należy zebrać informacje co do regularności cyklu miesiączkowego.

Ocenę wyników wpisanych do zeszytu samokontroli, zachowania się diurezy dobowej i 1 raz w miesiącu wykonanego laboratoryjnego badania moczu dobowego. Dokładne omówienie z pacjentem przebiegu stanów niewyrównania i ocenę dawkowania insuliny. Zlecenie i ocenę okresowych badań laboratoryjnych, tzn. badanie morfologii krwi, OB, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, proteinogramu, EKG, radiologicznego badania klatki piersiowej i odczynu tuberkulinowego 1 raz w ciągu roku. Nie stosujemy rutynowej kontroli glikemii na czczo. Dobowy profil glikemii kontroluje się zależnie od potrzeby.

Dodaj komentarz