Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Problemy lekarsko społeczne

Zadania lekarza wobec chorego dziecka. Głównym zadaniem lekarza jest zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju psychofizycznego, nie odbiegającego od norm przewidzianych dla zdrowych rówieśników, oraz zapobieganie powikłaniom naczyniowym poprzez właściwe metody leczenia.

Powodzenie w leczeniu może być osiągnięte nie tylko dzięki umiejętności lekarza i zdyscyplinowaniu pacjenta. Konieczne jest również stworzenie szczególnego klimatu psychologicznego, którego podstawę stanowi duża tolerancja i zrozumienie spraw zdrowotnych i życiowych chorego, oraz konsekwentne egzekwowanie zasad samokontroli.

Dziecko małe nie rozumiejące dlaczego poddawane jest ograniczeniom dietetycznym i codziennie kłute, ujawnia burzliwe niekiedy reakcje protestu i niechęci skierowanej do bliskiej osoby wykonującej iniekcje. Dzieci w wieku szkolnym nierzadko również boleśnie przeżywają wstrzykiwanie insuliny, a poza tym wstydzą się swej „inności” i ukrywają przed otoczeniem fakt choroby. Ograniczenia dietetyczne, jeśli są zbyt surowe, niemal zawsze — po pewnym czasie — przestają być respektowane, w związku z czym może dojść do zupełnej anarchii w diecie i niewyrównania. Szczególnie trudne problemy dotyczą młodzieży. Uświadomienie sobie nieuleczalności cukrzycy i perspektywy powikłań naczyniowych prowadzi często do poważnych reakcji nerwicowych, wyrazem których jest zaniechanie zaleceń terapeutycznych, co prowadzi do częstych stanów niewyrównania i śpiączki.

Dodaj komentarz