Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Przyczyny zgonów

Noworodek matki z cukrzycą może zginąć z powodu ciężkich wad wrodzonych, urazu okołoporodowego, ostrych zaburzeń oddechowych. Narażony jest również na niewydolność krążenia i powstawanie zakrzepów żylnych, zwłaszcza naczyń nerkowych, wskutek wybitnej hemokoncentracji i hiperglobulii. Leczenie tych zaburzeń nie odbiega od zasad terapii u dzieci bez obciążeń cukrzycą matki. Hipeibilirubinemia. Występuje często i wymaga nierzadko transfuzji wymiennej. Uważa się, że związana jest z niewydolnością enzymatyczną wątroby i stopniem hemolizy w przebiegu hiperglobulii. Wskazania do transfuzji wymiennej i jej wykonanie wg znanych zasad leczenia tego powikłania u innych noworodków. Hipoglikemia zdaniem Cornbiatha dotyczy 50% noworodków matek z cukrzycą. Inni uważają, że jest to zaburzenie rzadkie. Spadek glikemii następuje w pierwszych 2 godzinach po urodzeniu, trwa różnie długo, może prowadzić do klinicznej manifestacji, może być też bezobjawowy. Bez względu na objawy kliniczne spadek glikemii poniżej 20 mg/100 ml u dzieci niedonoszonych i poniżej 30 mg/100 ml u donoszonych w pierwszych 48 godzinach życia może doprowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyną hipoglikemii jest hiperinsulinizm komórek B, wskutek ich przerostu wywołanego hiperglikemią matki. Zwolennicy poglądu, że hipoglikemia jest częsta i zagrażająca, zalecają natychmiastowe wlewy 10% glukozy, najlepiej za pomocą pompy infuzyjnej, tak długo, jak długo jest stan zagrożenia. Inni zalecają wczesne pojenie glukozą, a wspomniane leczenie zależnie od wyników glikemii. Jeżeli wlew glukozy nie wyrównuje hipoglikemii, zaleca się podawanie glukokortykoidów albo diazoksydu w dawce 5—7 mg/kg m.c. przez kilka dni.

Dodaj komentarz