Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Sanatorium

W Polsce są 2 sanatoria dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat, które dysponują możliwościami laboratoryjnymi na poziomie szpitala. Poza tym zapewniają dzieciom prowadzenie normalnego trybu życia i leczenie cukrzycy oraz towarzyszących powikłań cukrzycowych i chorób współistniejących.

Stąd też do sanatorium można kierować: dzieci z cukrzycą chwiejną i ze schorzeniami towarzyszącymi wymagającymi leczenia klimatycznego, dzieci ze złych warunków socjalno-bytowych, dzieci z ciężkimi reakcjami psychicznymi wywołanymi metodami leczenia, dzieci starsze wymagające szkolenia i samokontroli, w przypadkach zaniedbań środowiskowych lub niemożliwości szkolenia w szpitalu albo w odległej poradni diabetologicznej.

Nie należy kierować dzieci, które nie mają tych wskazań, a zwłaszcza nie powinno kierować się pacjentów bezpośrednio po hospitalizacji, kiedy to adaptacja dziecka do nowych warunków życia powinna odbyć się w domu i przy udziale rodziców. Kolonie i obozy letnie są organizowane na terenie Polski od 1958 roku i prowadzone z udziałem lekarza poradni diabetologicznej oraz wyszkolonego personelu pielęgniarskiego i wychowawczego.

Dodaj komentarz