Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Śpiączka hipoglikemiczna

Śpiączka hipoglikemiczna wywołana niewspółmiernym do potrzeb ustroju hiperinsulinizmem jatrogennym i spadkiem glikemii poniżej 50 mg/100 ml jest jednym z najniebezpieczniejszych powikłań cukrzycy wieku dziecięcego. U prawidłowo leczonych dzieci metodą samokontroli nie powinna się zdarzyć. W razie wystąpienia stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź może prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego: od lekkich deficytów intelektualnych poprzez padaczkę, niedowład połowiczy i całkowite odmóżdżenie.

Mózg zużywa ok. 50 ml tlenu na minutę, co stanowi ok. 20% zapotrzebowania na tlen całego organizmu i ok. 5 mg glukozy na 100 g tkanki nerwowej. Brak dopływu jednego lub obu tych składników przez krótki okres prowadzić może do nieodwracalnych zmian w wyniku uszkodzenia struktur wielu komórek mózgu i jego obrzęku. Przypuszcza się, że zmiany te są następstwem uszkodzenia pompy sodowej błony komórek mózgowych, w związku z czym znaczna ilość Na+ wnilća do wnętrza komórkowego i wywołuje wzrost ciśnienia osmotycznego.

Następnym etapem jest wnikanie wody, obrzęk i obumieranie komórki. Nowsze badania wskazują, że nadmiar insuliny powoduje wzrost transportu K+ i Na+ do komórek, co prowadzi do obrzęku powstającego w następstwie akumulacji tych jonów. Dłużej trwający stan hipoglikemii poinsulinowej powoduje spadek zawartości substancji energetycznych w mózgu i jest odpowiedzialny za dalsze uszkodzenia.

Dodaj komentarz