Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Szczepienia ochronne

Dziecko z cukrzycą, leczone insuliną i wyrównane metabolicznie, powinno być szczepione zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli stan dziecka jest dobry, odczyny poszczepienne nie różnią się od stwierdzanych u dzieci zdrowych. Próby tuberkulinowe należy wykonywać 1 raz w roku. Istotny wpływ na wynik odczynu ma stan cukrzycy. Jeżeli dziecko jest nie wyrównane metabolicznie, wynik próby może być fałszywie ujemny lub średnica nacieku znacznie mniejsza niż u dziecka zdrowego. Może to być powodem: szczepienia dziecka z niewygasłą alergią, stwierdzenia wirażu zakażeniowego przy następnej kontroli, przeoczenia zakażenia gruźlicą. Nie należy szczepić dzieci z cukrzycą w razie stwierdzenia ogólnie przyjętych przeciwwskazań, a ponadto: nie wyrównanych metabolicznie, w okresie remisji, z cukrzycą chemiczną, leczonych wyłącznie doustnymi lekami hipoglikemizującymi, z alergią insulinową, z powikłaniami naczyniowymi, a zwłaszcza nefropatią. Szczepienie może być bezpośrednim powodem ujawnienia się cukrzycy i przyczyną gwałtownego zakończenia remisji cukrzycowej. O planowanym szczepieniu powinni być powiadomieni rodzice dziecka. Informacja o szczepieniu powinna znaleźć się w zeszycie samokontroli. Ma ona duże znaczenie, ponieważ w okresie poszczepiennym mogą zaistnieć wskazania do dostrzyknięcia insuliny krótko działającej.

Dodaj komentarz