Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Szpital

Świeżo wykryta cukrzyca jest wskazaniem do natychmiastowej hospitalizacji na oddziale, w którym istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych. Podczas hospitalizacji należy: ustalić dawkowanie insuliny, nauczyć dziecko i rodziców zasad samokontroli i stosowania właściwej diety, zaopatrzyć w instrukcję, zeszyt samokontroli oraz w glukagon, wytworzyć u dziecka i jego rodziny postawę zaakceptowania choroby i metod jej leczenia, wypisać dziecko do domu dopiero wtedy, kiedy rodzice pozbędą się urazu spowodowanego chorobą.

Informowanie o odległych skutkach cukrzycy i konsekwencjach niedocukrzenia musi być ostrożne. Czasami należy wstrzymać się na jakiś czas przed mówieniem przykrych prawd. Rodzice zgnębieni nie mogą zapewnić dziecku odpowiedniej atmosfery, koniecznej do prawidłowego rozwoju psychicznego. Jest to tym ważniejsze, że również i dziecko ma przed sobą wiele trudnych problemów adaptacyjnych. Jest to poradnia wojewódzka albo przykliniczna. Powinna sprawować nad dzieckiem opiekę specjalistyczną i pediatryczną do 18 roku życia. Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na odległość miejsca zamieszkania, wtedy opieka pediatryczna należy do lekarza rejonowego, współpracującego z poradnią diabetologiczną.

Poradnia powinna zapewnić dziecku: możliwość utrzymania stałego kontaktu z lekarzem, dalsze szkolenie w samokontroli i uzyskanie pełnej samodzielności w leczeniu cukrzycy w warunkach domowych przez pacjenta 16-letniego, regularne wizyty lekarskie, możliwość wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, pomoc i radę w wyborze szkoły i zawodu, organizowanie kolonii i obozów letnich, kwalifikację do leczenia sanatoryjnego.

Dodaj komentarz