Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Wyrównanie kwasicy metabolicznej.

Stosowanie środków alkalizujących jest w chwili obecnej najbardziej kontrowersyjnym problemem terapeutycznym. Opierając się na doświadczeniach własnych w naszej klinice stosujemy leczenie alkalizujące w śpiączce ketonowej. Zasady alkalizowania są ściśle zindywidualizowane: Natrium bicarbonicum przetaczane jest jako roztwór o stężeniach od 1,4 do 3,0%. Lek ten podajemy zawsze przy pH 7,20 i kończymy przy poziomie pH krwi 7,25—7,30. Dawkę wodorowęglanów obliczamy indywidualnie, zależnie od efektów alkalizujących pierwszej infuzji wodorowęglanów. Pierwsza dawka wynosi 2—3 mmol/kg m.c., zależnie od stopnia obniżenia pH krwi i podawana jest w ciągu 1—3 godz. pierwszego okresu leczenia. Alkalizowanie prowadzone jest pod ścisłą kontrolą wskaźników biochemicznych, tak aby doprowadzić pH krwi do dolnej granicy normy w ciągu 6 godzin leczenia. Nie stosujemy pozajelitowo alkalizacji, jeśli pH krwi wynosi więcej niż 7,20. Opanowanie kwasicy metabolicznej jest ważnym sygnałem zagrożenia hipoglikemią i nakazuje ostrożne dawkowanie insuliny. Pozajelitowe leczenie śpiączki ketonowej u dzieci kończy się na ogół po 10—16 godzinach, rzadko trwa ok. 24 godz. i zupełnie wyjątkowo przekracza dobę. Dłuższy czas leczenia dotyczy dzieci, u któryph rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne było spóźnione lub poprzedzone długotrwałymi objawami niewyrównania cukrzycy.

Dodaj komentarz