Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Zakażenia u dzieci

Zakażenie gruźlicze przebiegać może szybko i skrycie. Konieczne jest systematyczne wykonywanie odczynów tuberkulinowych, radiologicznych badań klatki piersiowej oraz doszczepianie BCG w razie potrzeby. W naszej poradni u dziewczynki 15-letniej z gruźlicą pierwszym alarmującym objawem choroby było krwioplucie, a u chłopca z gruźlicą jamistą występowały jedynie niewielkie objawy grypopodobne. W obu przypadkach badania radiologiczne wykonane kilka miesięcy wcześniej nie wykazywały uchwytnych odchyleń w zakresie narządów klatki piersiowej. Stan ogólny chorych był dobry, stopień wyrównania cukrzycy nie pogarszał się. Zakażenie dróg moczowych u dziecka z cukrzycą może przebiegać bezobjawowo. Rozwojowi infekcji sprzyjają: cukromocz, stany zapalne zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, zwłaszcza zakażenie stulejki i dość często współistniejące zaleganie moczu. Pomocne w wykrywaniu stanów zapalnych dróg moczowych są okresowe badania ogólne moczu i posiewy moczu. Należy pamiętać, że leukocyturię można stwierdzić u dziecka ze stanem zapalnym zewnętrznych narządów moczowo-płciowych bez zakażenia dróg moczowych. Izolowany białkomocz jest zwykle objawem nefropatii cukrzycowej. W razie stwierdzenia zmian w moczu należy wyłączyć mogące współistnieć wady układu moczowego i gruźlicę. Zakażenie wymaga leczenia przeciwbakteryjnego, opartego na wyniku antybiogramu, wykonanego zgodnie z przyjętymi zasadami.

Dodaj komentarz