Oddziały szpitalne

Praca zarówno na oddziałach jak i w prywatnych ośrodkach opieki medycznej związana jest ze współpracą czy tez pomocą niesioną pacjentom, którzy zmagają się z przeciwnościami, jakie stawia im ich organizm, czasami More »

Badania na ludziach

Dość popularne staje się także poradnictwo medyczne przeprowadzane na osobach zgłaszających się do ośrodków zdrowia, do lekarza właśnie udajemy się po zaświadczenie o stanie naszego zdrowia czy More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Terapia logopedyczna

Tomek poddawany jest terapii logopedycznej od października 2008 roku. Problem stanowi u dziecka brak mowy, umiejętności nawiązywania kontaktu z najbliższym otoczeniem oraz zaburzenia emocjonalne. Chłopiec sprawia wrażenie zdrowego, inteligentnego. Cechują go harmonijna budowa i regularne rysy twarzy. Jako dziecko autystyczne, wykazuje największe zaburzenia w zakresie emocjonalności. Ignoruje obecność innych ludzi w jego otoczeniu, nie reaguje na mowę, również na swoje imię. Traktuje wypowiedzi osób z otoczenia jak hałas. Toleruje je, jeśli nie są w jego odczuciu natarczywe. W przeciwnym razie reaguje na ich dźwięki agresją. Nie identyfikuje nazw z przedmiotami, nie używa mimiki i gestów do wyrażania własnych myśli i nie rozumie komunikatów niewerbalnych. Tomek podczas wszystkich przeprowadzonych sesji logopedycznych ignorował otoczenie. Nie zatrzymywał na nikim wzroku, omijał, gdy zastępowano mu drogę. Echolalie to dość powszechne zjawisko u osób dotkniętych autyzmem, które powtarzają słowa, partie zdań, całe zasłyszane zdania, czasem nawet długie wypowiedzi (tekst reklam, piosenek), lecz nie potrafią zastosować ich we właściwy sposób, we właściwym znaczeniu. Takie zachowania dostrzegłam u Tomka już na pierwszej sesji logopedycznej.